Holy Name Athletic Club
501(c)7 since 1928 501(c)7 od 1928


Holy Name Childrens CharityHoly Name Childrens Charity


We would like to officially introduce to you the newly established Holy Name Childrens Charity, Inc. If you are family in need please contact us via email info@hnchildrenschairty.com or tel 203 324 3934 to obtain application to be considered for financial support. For more info check www.hnchildrenscharity.com.
If you would like to DONATE please send a check written to “Holy Name Childrens Charity” and mail to 804 Atlantic Street, Stamford, CT 06902 / Attn: HN Childrens Charity. Donations can be also made with credit card through the website at www.hnchildrenscharity.com. If you are interested in becoming a volunteer please contact them as they are looking for dedicated individuals to help them grow. “We are here to support this community - Join US !”
Chcielibyśmy oficjalnie przedstawić wam nowo utworzoną organizację charytatywną Holy Name Childrens Charity, Inc. Jeśli jesteś w potrzebie, skontaktuj się z nami przez e-mail info@hnchildrenschairty.com lub tel. 203 324 3934, aby otrzymać wniosek o wsparcie finansowe. Informacje na stronie internetowej www.hnchildrenscharity.com.
Jeśli chcesz przekazać DAROWIZNĘ, wyślij czek wypisany na „Holy Name Childrens Charity” i wyślij pocztą na 804 Atlantic Street, Stamford, CT 06902 / Do: HN Childrens Charity. Darowizny można również dokonywać kartą kredytową za pośrednictwem strony internetowej www.hnchildrenscharity.com. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, skontaktuj się z nimi, ponieważ szukają zaangażowanych osób, które pomogą im się rozwijać. „Jesteśmy tutaj, aby wspierać tę społeczność - Dołącz do Nas!”