Holy Name Athletic Club
501(c)7 since 1928 501(c)7 od 1928


Membership DuesMembership Dues
Annual membership for the year 2020 dues are being collected now. If you would like to send check payments to 804 Atlantic Street, Stamford, CT 06902. Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2020 kiedykolwiek w Klubie; prosimy płacić czekiem lub pytać o pokwitowanie.