Holy Name Athletic Club
501(c)7 since 1928 501(c)7 od 1928


Annual Meeting, February 23rd, 2020 at 1:00 p.m. Coroczne spotkanie, 23 lutego 2020 r. O godzinie 13.00


Annual Meeting, February 23rd, 2020 at 1:00 p.m.
Annual Meeting of all members of the Holy Name Athletic Club. Election of Officers and Directors of our Club. All members participating in this meeting are invited for a small lunch after the meeting. The annual dues for the year 2020 dues are being collected now. Please pay by check or ask for a receipt. Dues will also will be collected one hour before the meeting by our financial secretary.
Coroczne spotkanie, 23 lutego 2020 r. O godzinie 13.00 (02/23/2020 @1PM)
Coroczne zebranie Holy Name Athletic Club. Wybranie zarządu oraz dyrektorów klubu. Wszystkich członkòw uczęstniczących w zebraniu, zapraszamy na skromny poczęstunek po zebraniu. Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2020 kiedykolwiek w Klubie; prosimy płacić czekiem lub pytać o pokwitowanie. Albo na godzinę przed zebraniem, Sekretarka Finansowa przyjmie wasze składki za rok 2020.